ศูนย์รวมแมวทุกสายพันธ์

โค้กสนับสนุน
ลงโฆษณาติดต่อด่วน ไม่แพงอย่างที่คิด
เว็บทดสอบรถในเมืองไทยที่ดีที่สุด
ตลาดขายสุนัขที่ใหญ่ที่สุดของไทย
THAIHOSTONLINE
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ตำแหน่งที่รับ : อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิ ป.โท 2 อัตรา (มีที่พักให้)
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือนที่ให้ : 9700 บาท (ไม่รวมค่าสอนภาคพิเศษ) บาท

รายละเอียดของงานที่รับสมัคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เปิดสอนระดับปวส.และปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ วุฒิป.โท 2 อัตรา ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (ต้องจบปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษด้วย)
2. มีคุณสมบัติทั่วตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
3. ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ประวัติย่อ (resume)
2. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
ได้ที่สำนักงานกองบริหารทรัพยากรตาก อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 41ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2551 สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์วันที่ 25 กันยายน 2551
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ในเดือนตุลาคม 2551 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 081-6052583
หรือ ส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ email: supatranont@yahoo.com
กดตรงนี้เพื่อสมัครงานของบริษัทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก


จากคุณ :  พิศมัย  |  6 กันยายน 51  |  เวลา : 22:41:04
E-mail : supatranont@yahoo.com

<< มีรายชื่อบริษัทอีกมากมาย กดตรงนี้>>

โปรโมชั่น ปี 2552 มีชุดสินค้ามากมายให้สมาชิกเลือกด้านในค่ะ
พบกับความแข็งแกร่งที่ผู้ชาย ปราถนา....
พบกับความแข็งแกร่งที่ผู้ชาย ปราถนา.... ชนิดเม็ด
2,000 บาท/ปี
2,000 บาท/ปี
2,000 บาท/ปี
2,000 บาท/ปี